• Tłumacz języka migowego
Różności Tomasz Banaczkowski

O obiektach budowlanych

19 Grudnia 2018

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej gościła 28 listopada uczestników konferencji: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty inżynierskie i formalne”.

Jej celem było zaprezentowanie kierunków zmian zachodzących w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych oraz popularyzacja i ugruntowanie wiedzy i właściwej praktyki postępowania w tym obszarze. Przedsięwzięcie to kierowane było zarówno do funkcjonariuszy i pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak i innych osób zajmujących się zawodowo sferą bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres tematyczny wydarzenia objął zagadnienia ochrony przeciwpożarowej związane z nowelizacją ustawy o odpadach oraz nowelizacją przepisów techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Omówiono również inne, normatywne i prawne wymagania ochrony przeciwpożarowej w ujęciu formalnym i praktycznym, wytypowane z uwagi na ich znaczenie oraz zidentyfikowane trudności w interpretacji lub stosowaniu.

Konferencję otworzył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Biskup.

red.
fot. Tomasz Banaczkowski
grudzień 2018

Tomasz Banaczkowski Tomasz Banaczkowski

kpt. Tomasz Banaczkowski pełni służbę w Wydziale Prasowym Komendy Głównej PSP, wcześniej był redaktorem w „Przeglądzie Pożarniczym”

do góry