• Tłumacz języka migowego
Różności

COP24

19 Grudnia 2018

Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). W tegorocznej konferencji, organizowanej w Katowicach, uczestniczyło ponad 30 tys. delegatów z prawie 200 krajów.

 Państwowa Straż Pożarna, podobnie jak inne służby, brała aktywny udział w jej zabezpieczaniu. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej i OSP odpowiedzialne były przede wszystkim za zabezpieczenie terenu, na którym odbywa się konferencja. Przez całą dobę obszar ten patrolowali strażacy PSP oraz kadeci z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Każdy patrol wyposażony był m.in. w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W bezpośredniej bliskości strefy konferencyjnej rozlokowane były zastępy strażaków pozostających w stałej dyspozycji sztabu PSP, który koordynował całość przedsięwzięć ratowniczych w trakcie zabezpieczenia COP24. W jego dyspozycji były także grupy ratownictwa specjalistycznego, w tym grupa wyposażona w sprzęt zdalnej detekcji zagrożeń chemicznych, a także stanowiska do dekontaminacji.

Strażacy realizowali różnego rodzaju zadania także poza strefą konferencyjną szczytu klimatycznego. Zastępy straży pożarnej zabezpieczały drogi przejazdu delegacji na konferencję, hotele, a także lotnisko Katowice-Muchowiec. Codziennie w te działania zaangażowanych było prawie 300 strażaków PSP i OSP z terenu całego województwa. W zabezpieczeniu brali również udział strażacy z jednostek z województw opolskiego i podkarpackiego.

Zadania związane z realizacją zabezpieczenia konferencji COP24 odbywały się nie tylko na terenie województwa śląskiego. W zabezpieczenie szczytu klimatycznego komendant główny Państwowej Straży Pożarnej zaangażował siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego. Łącznie w skali Polski codziennie w zabezpieczeniu Konferencji COP24 brało udział ponad 800 ratowników.

Do zadań Państwowej Straży Pożarnej należało także zabezpieczenie wydarzeń towarzyszących konferencji. Jednym z nich był zorganizowany przez Fundację Strefa Zieleni 8 grudnia Marsz dla Klimatu. Tego samego dnia teren szczytu wizytował komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, który na czas trwania Marszu dla Klimatu przejął dowodzenie operacją wojewódzką. Komendant główny PSP wraz ze śląskim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. Jackiem Kleszczewskim wizytował miejsce stacjonowania sił i środków PSP, ulokowane w pobliżu strefy konferencji. Spotkał się ze strażakami oraz zapoznał się z funkcjonowaniem obozowiska, jego organizacją i wyposażeniem. Na zakończenie wizyty odwiedził Zintegrowane Stanowisko Kierowania, gdzie mieściło się także stanowisko dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej, koordynujące całość przedsięwzięć ratowniczych w trakcie zabezpieczenia COP24. Komendant główny zapoznał się z zadaniami oficerów pełniących służbę w sztabie, którzy odpowiadali m.in. za łączność, koordynację działań i sprawny przepływ informacji dotyczących sił i środków oraz współpracę z innymi służbami i instytucjami.

KW PSP Katowice
fot. Piotr Zwaryc
zgrudzeń 2018

do góry