• Tłumacz języka migowego
Różności Tomasz Banaczkowski

Nowi w szeregach

27 Listopada 2017

Nowi w szeregach

Słuchacze XXI turnusu Studium Dziennego Aspirantów PSP złożyli w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie uroczyste ślubowanie. Do przysięgi przystąpiło 88 słuchaczy, którzy po złożeniu ślubowania zostali przyjęci w poczet kadetów CS PSP.  

Warto przy tym wspomnieć, że szeregi naszej formacji zasiliło w tym roku łącznie 270 nowych słuchaczy szkół aspirantów PSP. Ślubowanie było poprzedzone uroczystą mszą św. na Jasnej Górze, w której udział wzięła kadra szkoły, ślubujący, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi słuchaczy. W uroczystości tej udział wzięli m.in. dyrektor Biura Szkolenia w Komendzie Głównej PSP st. bryg. Krzysztof Biskup, który reprezentował komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, śląski komendant wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski, komendant miejski PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski, komendant CS PSP mł. bryg. Piotr Placek, komendanci powiatowi i miejscy PSP, przedstawiciele służb mundurowych, władz parlamentarnych, administracji samorządowej, duchowieństwa oraz rodziny słuchaczy częstochowskiej CS PSP. Po uroczystościach błogosławieństwa kadetom udzielił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ksiądz dr Andrzej Przybylski. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada, w której oprócz kompanii szkolnych, kompanii ślubujących udział wzięła Orkiestra Dęta Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach. 

Tomasz Banaczkowski
fot. Tomasz Banaczkowski

listopad 2017

Tomasz Banaczkowski Tomasz Banaczkowski

kpt. Tomasz Banaczkowski pełni służbę w Wydziale Prasowym Komendy Głównej PSP, wcześniej był redaktorem w „Przeglądzie Pożarniczym”

do góry