• Tłumacz języka migowego
Różności

Nowi kadeci w poznańskiej szkole

30 Listopada 2015

Słuchacze XXV rocznika Dziennego Studium Aspirantów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu złożyli ślubowanie. W uroczystości tej udział wzięli m.in.: starosta poznański Jan Grabkowski, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz ze swoim zastępcą nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim, przedstawiciele ZOSP RP – dh Stefan Mikołajczak i nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński, reprezentanci Klubu Generalskiego PSP, Wojska Polskiego, duchowieństwa, a także komendanci wojewódzcy i szkół PSP oraz rodziny młodych adeptów pożarnictwa.

Błogosławieństwa 86 słuchaczom udzielił krajowy kapelan strażaków ks. bryg. dr Jan Krynicki. Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie komendanta poznańskiej SA PSP st. bryg. dr. Grzegorza Stankiewicza Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana.

Uroczystość przebiegała przy akompaniamencie orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a zakończyła ją tradycyjna strażacka grochówka.

br.

fot. Bogdan Romanowski

Listopad 2015

do góry