• Tłumacz języka migowego
Różności

Na światową skalę

21 Lutego 2016

Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ zorganizowało na początku lutego tzw. tydzień współpracy humanitarnej. Odbyło się wiele spotkań różnych agencji ONZ, instytucji działających na rzecz pomocy humanitarnej, współpracy cywilno-wojskowej oraz organizacji rządowych i pozarządowych zaangażowanych w niesienie pomocy poszkodowanym. W spotkaniu Komitetu Sterującego Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa INSARAG, a także podsumowującym działania Zespołu ds. Koordynacji Działań ONZ wzięli udział przedstawiciele Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w KG PSP, pełniący funkcję punktów kontaktowych ds. INSARAG i UNDAC w PSP.

Spotkanie INSARAG dotyczyło przede wszystkim wytyczenia kierunków działań w zakresie recertyfikacji grup poszukiwawczo-ratowniczych, roli lekkich GPR w działaniach międzynarodowych, koncepcji działań GPR po zakończeniu fazy ratowniczej oraz budowania zdolności poszukiwawczo-ratowniczych w poszczególnych regionach. Spotkanie UNDAC miało zaś na celu podsumowanie dwóch ostatnich lat działalności grupy. W jego trakcie przestawiono też plan rozwoju na lata 2016-2020 oraz przedyskutowano kwestię zwiększenia współpracy regionalnej przy koordynacji działań i wypracowania zasad finansowania delegowania członków UNDAC z organizacji pozarządowych.  

red.   

do góry