• Tłumacz języka migowego
Różności

Na rzecz regionu Morza Śródziemnego

7 Marca 2019

W dniach 11-12 lutego w Barcelonie odbyło się 3. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego. Zgromadziło ono przedstawicieli ponad 30 państw Europy, Afryki i Azji, prowadzących współpracę w obszarze katastrof oraz kryzysów humanitarnych. Wydarzenie poprowadzili reprezentanci Komisji Europejskiej, Jordanii oraz Sekretariatu Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego.

Delegacji polskiej przewodniczył nadbryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego PSP, zastępca szefa OCK.

Państwa obszaru Morza Śródziemnego zmagają się z zagrożeniami, które niejednokrotnie wymagały pomocy ze strony społeczności międzynarodowej. Pożary lasów w 2018 r. pokazały ponadto, że kataklizmy o skali kojarzonej zasadniczo z krajami Południa wymagają odpowiednich działań prewencyjnych i przygotowawczych również w Europie Północnej. Zmieniający się krajobraz ryzyk, migracje ludności oraz zwiększanie się zależności między państwami, stały się źródłem wymiany doświadczeń i wspólnych inicjatyw w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Wydarzenie podzielono na cztery sesje: wzmacnianie odporności państw śródziemnomorskich – współpraca międzyinstytucjonalna oraz dialog między środowiskiem operacyjnym i naukowym; przygotowanie do reagowania przez rozwój zdolności; zwiększanie świadomości oraz angażowanie społeczeństwa w zakresie prewencji, przygotowanie oraz reagowanie przez wzmacnianie roli wolontariuszy i młodzieży; promowanie efektywnego wsparcia międzynarodowego podczas katastrof.

Dodatkową sesję, zastrzeżoną wyłącznie dla państw Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, poświęcono wchodzącym w życie w marcu tego roku zmianom w Mechanizmie, który m.in. rozbudowany zostanie o dodatkową rezerwę zasobów ratowniczych „rescEU”, przeznaczoną do działań międzynarodowych.

Adrian Bucałowski / Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP
fot. Adrian Bucałowski

luty 2019

do góry