• Tłumacz języka migowego
Różności

Dzień 112

7 Marca 2019

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, obchodzony 11 lutego, był okazją do podsumowania funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. Z operatorami numeru alarmowego spotkał się minister Joachim Brudziński.

– W waszych rękach niejednokrotnie spoczywa zdrowie, a nawet życie naszych rodaków. Dzięki waszej natychmiastowej reakcji i pomocy niejedno ludzkie życie zostało uratowane. Chcę wam za to ciche i skromne, ale prawdziwe bohaterstwo podziękować – powiedział szef MSWiA.

Podczas spotkania w Radomiu z udziałem wiceministra Pawła Majewskiego oraz przedstawicieli m.in. instytucji, służb mundurowych i ratunkowych minister wyróżnił 34 operatorów numeru alarmowego z całej Polski, którzy ze szczególnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wypełniają swoje obowiązki.

– To często niedoceniana i niezauważana służba. Przez 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę, dzięki waszemu poświęceniu, waszemu profesjonalizmowi Polacy mogą czuć się bezpieczni – zaznaczył szef MSWiA.

We wszystkich siedemnastu CPR w Polsce w 2018 r. zarejestrowano niemal 20 mln zgłoszeń przychodzących. W porównaniu do 2017 r. ich liczba wzrosła o ponad 983 tys. 7 mln zdarzeń zgłoszonych na numer alarmowy 112 zostało przekazanych m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej i dyspozytorom zespołów ratownictwa medycznego. Zgłoszenia fałszywe lub niezasadne stanowiły w ubiegłym roku ponad 42% wszystkich zgłoszeń. To o 2,43% mniej niż w 2017 r. Minister Joachim Brudziński zwrócił uwagę na konieczność edukacji w zakresie korzystania z numeru alarmowego 112.

W ubiegłym roku, m.in. dzięki zaangażowaniu służb i operatorów, z sukcesem przeprowadzone zostało w całym kraju przełączenie numeru alarmowego 997 do centrów powiadamiania ratunkowego. W efekcie wszystkie zgłoszenia kierowane na numer 997 są obecnie obsługiwane przez operatorów 112. Dzięki temu, że informacja od razu trafia do operatorów CPR, możliwe jest jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb.

W 2018 r. zostały oddane do użytku nowe siedziby Centrów Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu i w Rzeszowie. Kolejne inwestycje realizowane będą m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Białymstoku. Minister Joachim Brudziński zapewnił, że nadal będzie starał się o poprawę warunków zatrudnienia operatorów numeru alarmowego.

– Kiedy dokładnie rok temu zaczynałem swoją pracę w MSWiA, na spotkaniu z państwem w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązałem się do przeprowadzenia koniecznych zmian, by wasza służba była satysfakcjonująca. To nie tylko otwarcie możliwości awansu zawodowego, ale również zmiany w wymiarze finansowym. Dzięki życzliwości pana premiera Mateusza Morawieckiego i pani minister finansów Teresy Czerwińskiej udało się zabezpieczyć środki na podwyżki. To nie jest ostatnie słowo – zapewnił szef MSWiA.

Jeszcze w tym roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa wprowadzająca m.in. gradację wynagrodzeń na stanowiskach w CPR, a także możliwości rozwoju oraz awansu zawodowego operatorów. Rozwiązania zostały wypracowane w toku dyskusji z przedstawicielami CPR.

W ramach kontynuacji prac związanych z ułatwieniem przekazywania zgłoszeń alarmowych przez osoby głuche i niedosłyszące w grudniu 2018 r. rozpoczęto pilotaż wdrażania aplikacji mobilnej Alarm 112. Aplikację udostępniono grupie osób testującej wytypowanej wspólnie ze środowiskiem osób niesłyszących. Ma ona umożliwić takim osobom skuteczną komunikację z operatorami numerów alarmowych w CPR. Pozwoli również na wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc w przypadkach, gdy zgłaszający nie jest w stanie z różnych powodów wykonać połączenia głosowego. Bardzo ważnym elementem aplikacji jest także możliwość dwustronnej komunikacji opartej na SMS, co umożliwi zebranie dodatkowych informacji o zgłoszeniu alarmowym, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Po zakończeniu pilotażu oraz dokonaniu analizy aplikacji Alarm 112 pod kątem jej funkcjonalności i kompatybilności z systemem informatycznym CPR MSWiA planuje udostępnić aplikację do powszechnego użycia. Ma to nastąpić w tym roku.

MSWiA
fot MSWiA

luty 2019

do góry