• Tłumacz języka migowego
Różności

Instalacje gaśnicze wodne

7 Marca 2019

Szkoła Główna Służby Pożarniczej gościła 31 stycznia uczestników Międzynarodowej Konferencji SUPFIRE19 „Instalacje gaśnicze wodne – nauka, inżynieria, stosowanie”. Patronat honorowy nad nią objął komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Zorganizowana została we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przy wsparciu merytorycznym organizacji European Fire Sprinkler Network (EFSN) i International Water Mist Association.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym otwarciem w SGSP oddziału studenckiego międzynarodowej organizacji Society of Fire Protection Engineers (SFPE) przez dyrektor wykonawczą SFPE Nicole Testę Boston.

Prelekcje wygłosili zagraniczni i krajowi specjaliści, reprezentujący jednostki naukowo-badawcze, organizacje branżowe oraz firmy inżynierskie i ubezpieczeniowe. Referaty dotyczyły m.in. instalacji tryskaczowych i mgłowych w Europie, nowoczesnych technologii ochrony magazynów, współpracy instalacji tryskaczowych i wentylacji pożarowej, modelowania komputerowego instalacji gaśniczych oraz ochrony tuneli drogowych z użyciem takich instalacji. Omawiano rolę instalacji tryskaczowych w zapewnianiu bezpiecznych warunków ewakuacji, nowe wersje normy tryskaczowej VdS, certyfikację w branży instalacji gaśniczych w Europie oraz korzyści projektowe wynikające ze stosowania instalacji tryskaczowych.

Podczas konferencji prorektor ds. naukowo-dydaktycznych i studenckich SGSP prof. SGSP dr hab. Marcin Smolarkiewicz oraz prezes EFSN Alan Brinson wręczyli stypendia naukowe dwóm strażakom w służbie kandydackiej: ogn. pchor. Tomaszowi Domańskiemu i st. ogn. pchor. Bartłomiejowi Kidybińskiemu. Stypendium przyznawane jest na mocy porozumienia SGSP z EFSN za pracę naukową w ramach prac dyplomowych na rzecz rozwoju instalacji gaśniczych wodnych w Polsce.

Wszystkie prezentacje z konferencji dostępne są stronie: http://sibp.pl/materialy

red.
fot. mł.asp. Tomasz Banaczkowski

luty 2019

do góry