• Tłumacz języka migowego
Różności

Było bezpiecznie

7 Marca 2019

Po zabezpieczeniu COP24 strażacy zmierzyli się z kolejną operacją na dużą skalę – zapewnieniem bezpieczeństwa międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu Bliskiego Wschodu.

Na dwudniową konferencję (trwającą od 13 do 14 lutego) przybyło do Warszawy 65 delegacji zagranicznych. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia na okres trwania konferencji pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) oraz stopnia alarmowego BRAVO-CRP (drugi w czterostopniowej skali dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego).

Państwowa Straż Pożarna realizowała szereg działań mających zapewnić bezpieczeństwo na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym (miejskim). W zakresie prewencji obejmowały one m.in. czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach głównych i hotelowych w czasie trwania konferencji, uwzględniające ocenę warunków ewakuacji, sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń przeciwpożarowych oraz warunków prowadzenia działań ratowniczych. Funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego dokonali oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego 17 obiektów wykorzystywanych jako miejsca głównych wydarzeń oraz stanowiących bazę noclegową.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie wojskowych obiektów i terenów planowanych do przyjęcia delegacji zagranicznych komendant główny PSP współpracował z szefem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Państwowa Straż Pożarna realizowała także działania operacyjne. W pierwszej fazie – 13 lutego – obejmowały one wzmocnienie operacyjne Portu Lotniczego Olsztyn-Szymany z wykorzystaniem dwóch zastępów w obsadzie sześciu strażaków PSP. W dniach 13-14 lutego działania realizowano przez mazowiecką operację zabezpieczenia. W jej ramach przeprowadzono sześć podoperacji z udziałem 348 strażaków i 103 pojazdów PSP. W działaniach tych na mocy decyzji komendanta głównego PSP brało udział również piętnastu podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W ramach podoperacji ZAMEK i STADION działania zabezpieczające prowadzone były także w formie pieszych dwuosobowych patroli strażaków PSP.

15 lutego realizowano małopolską operację zabezpieczenia, która objęła trzy podoperacje z udziałem 121 strażaków PSP i z wykorzystaniem 24 pojazdów. W KG PSP przez cały czas funkcjonował sztab komendanta głównego PSP, który koordynował operację krajową z udziałem oficerów łącznikowych.

Łącznie od 12 do15 lutego w prace sztabów i operacji zabezpieczenia konferencji na terenie kraju zaangażowanych było łącznie 520 strażaków oraz 141 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej. Podobne rozwiązania zostały zastosowane w Polsce podczas EURO 2012, COP19 w Warszawie w 2013 r., szczytu NATO w 2016 r., Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. czy w trakcie konferencji COP24 w Katowicach w grudniu ubiegłego roku.

18 lutego minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podczas konferencji prasowej zorganizowanej w MSWiA podziękował za wzorowo zrealizowane zadania komendantom Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

fot. Ireneusz Parchomiuk / JRG 1 w Warszawie

luty 2019

do góry