• Tłumacz języka migowego
Różności

Laury za książkę

5 Lutego 2019

Damian Lewiński i Jarosław Stulczewski to zdobywcy trzeciego miejsca w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa, zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania badaniem dziejów ochrony przeciwpożarowej we wszystkich jej dziedzinach. W tegorocznej edycji zgłoszono blisko 100 różnych prac. Tym cenniejsza jest nagroda dla dwóch zduńskowolan.

Konkurs został rozstrzygnięty pod koniec września 2018 r. w Warszawie, prace oceniali wykładowcy wyższych uczelni oraz członkowie Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Matusaka.

Publikacja autorstwa dh. Jarosława Stulczewskiego i mł. ogn. Damiana Lewińskiego zatytułowana jest „Dzieje zawodowego pożarnictwa w Zduńskiej Woli 1957-2017”. Okazją do jej ukazania się był przypadający w 2017 r. jubileusz 60-lecia zawodowego pożarnictwa w Zduńskiej Woli. Publikację w formie albumowej wydało Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, przy współpracy i dużym zaangażowaniu Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli. O opracowanie graficzne wydawnictwa i projekt okładki zadbał Dawid Wójciak.

Książka powstała na podstawie materiałów źródłowych zgromadzonych przez autorów – m.in. z zasobów archiwum Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, archiwum Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli, archiwum Okręgowego Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej przy byłej Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Gdańsku, ale także zbiorów prywatnych byłych funkcjonariuszy pożarnictwa, ich relacji oraz nielicznych opracowań o zawodowym pożarnictwie w kraju. Publikację uzupełniły informacje zaczerpnięte z lokalnej prasy (często jedyne źródło informacji). Autorzy starali się jak najpełniej udokumentować dzieje zduńskowolskiego zawodowego pożarnictwa i ludzi, którzy je tworzyli i tworzą od ponad pół wieku.

Publikacja została podzielona na cztery rozdziały, przedstawiające dzieje zawodowego pożarnictwa na terenie Zduńskiej Woli w latach 1957-2017, działalność społeczno-kulturalną i sportową zduńskowolskich strażaków, osoby tworzące zduńskowolską straż, najważniejsze akcje ratunkowo-gaśnicze oraz współczesne wyposażenie jednostki. Dopełnienie książki stanowią liczne archiwalne fotografie, udostępnione przez byłych funkcjonariuszy pożarnictwa oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Jarosław Stulczewski to archiwista, regionalista i publicysta. Jest prezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli i członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku, gdzie pełni funkcję kronikarza. Damian Lewiński to na co dzień funkcjonariusz zduńskowolskiej Komendy Powiatowej PSP, na bieżąco dokumentuje historię jednostki. Działa aktywnie jako wiceprzewodniczący Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice. Obaj są zasłużonymi honorowymi dawcami krwi i założycielami w lutym 2018 r. Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli.

fot. arch. laureatów
styczeń 2019

do góry