• Tłumacz języka migowego
Różności

Konferencja w Sarbinowie

23 Maja 2016

Sarbinowo Morskie (pow. koszaliński) gościło uczestników I Konferencji Naukowo-Technicznej „Systemy bezpieczeństwa oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru”. Konferencję zorganizowały: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Politechnika Koszalińska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego i Komenda Miejska PSP w Koszalinie. Patronat honorowy nad konferencją objął komendant główny PSP, szef Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Leszek Suski, zaś patronat medialny – „Przegląd Pożarniczy”.

W konferencji uczestniczyło 160 osób, w tym rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Umożliwiła ona nawiązanie współpracy między trzema ośrodkami naukowymi z różnych części kraju (wymienionymi jako organizatorzy), a także zaprezentowanie dorobku dwóch innych (Kopalni Doświadczalnej „Barbara” i Politechniki Poznańskiej). Konferencja składała się z dwóch paneli tematycznych: „Woda” – odnoszącego się do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych i „Bezpieczeństwo”, któremu ogólny kierunek nadawało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wartością dodaną panelu „Woda” było niewątpliwie ujawnienie i wyjaśnienie różnic w podejściu właścicieli wodociągów do zagadnienia zaopatrzenia w wodę strażaków. Niektóre z referatów warte są rozpowszechnienia w środowisku pożarniczym jako przykłady dobrego, konstruktywnego stosowania prawa w dziedzinie przysparzającej na co dzień wielu problemów, o czym świadczą postępowania sądowo-administracyjne w tych sprawach. Referaty wygłoszone podczas drugiego panelu dały zaś pracownikom naukowym uczelni okazję do zaprezentowania swojego dorobku badawczego, głównie w zakresie wybuchowości, wykrywania dymu, sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, zastosowań inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, w tym analiz numerycznych. Uzupełnieniem obydwu części konferencji były referaty komercyjne, wpisujące się w jej tematykę.

Paweł Rochala

maj 2016

do góry