• Tłumacz języka migowego
Różności

Kobiecym okiem

1 Października 2015

VII Kongres Kobiet odbył się pod hasłem „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?”. Po raz trzeci jego uczestniczkami były funkcjonariuszki i pracownice cywilne Państwowej Straży Pożarnej – i stanowiły jedną z najliczniejszych grup. Formacje mundurowe przygotowały stoisko wystawiennicze, film obrazujący służbę kobiet oraz wydały folder związany z tematem panelu prowadzonego w Centrum Społecznym Kongresu Kobiet.

Pierwszego dnia Kongresu panel o przywództwie kobiet w służbach mundurowych poprowadziły przedstawicielki zespołu opiniodawczo-doradczego powołanego przy pełnomocniku rządu ds. równego traktowania. Wzięły w nim udział m.in. prof. Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ppłk Fabiana Fetke – zastępca dyrektora Departamentu Postępowań Karnych ABW, mjr Agnieszka Ambroż-Nabrdalik – szefowa wydziału w komórce właściwej ds. zabezpieczenia placówek dyplomatycznych Biura Ochrony Rządu, Iwona Czerniec – naczelnik Wydziału Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej Gabinetu Szefa CBA oraz st. kpt. Małgorzata Romanowska – naczelnik Wydziału Prezydialnego w Gabinecie Komendanta Głównego PSP.

Podczas panelu poruszone zostały tematy dotyczące godzenia życia osobistego i służby, możliwości rozwoju zawodowego kobiet w służbach mundurowych oraz liczebności funkcjonariuszek w poszczególnych formacjach. Kongres Kobiet był nie tylko okazją do spotkania z kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej, w osobie zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego, lecz także do wymiany cennych doświadczeń i pokazania wielkiego zaangażowania kobiet w poprawę ich sytuacji zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.

Małgorzata Romanowska

fot. archiwum OISW w Warszawie

do góry