• Tłumacz języka migowego
Różności

Innowacje – problem czy wyzwanie?

21 Stycznia 2016

W ramach działalności CTIF, w grudniu ub. r., odbyło się w Rzymie spotkanie komisji Extrication & New Technology, połączone z międzynarodową konferencją „Innovation: problem or challenge?”.

Poza strażakami reprezentującymi różne regiony Włoch, wzięli udział strażacy z: Belgii, Francji, Czech, Portugali, Finlandii, Szwecji i Austrii. Państwową Straż Pożarną reprezentowali dyrektor Biura Szkolenia KG PSP bryg. Jacek Borowski – przewodniczący grupy roboczej CTIF Education & Training oraz st. kpt. Jacek Gawroński ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu – członek Komisji CTIF Extrication & New Technology. Uczestnicy konferencji zapoznali się z problematyką prowadzenia działań ratowniczych z udziałem pojazdów zasilanych różnymi typami paliwa, a także możliwościami prowadzenia działań ratowniczych na nowoczesnych pojazdach. Do tego celu wykorzystane zostały dwa trenażery pojazdów osobowych, specjalnie przystosowane do celów szkoleniowych.

red.

styczeń 2016

do góry