• Tłumacz języka migowego
Różności

Nowy komendant główny PSP

21 Stycznia 2016

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała st. bryg. mgr. inż. Leszka Suskiego na stanowisko komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Nominację nowemu komendantowi wręczył 22 grudnia ubiegłego roku minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. St. bryg. Leszek Suski został także nowym szefem Obrony Cywilnej Kraju.

St. bryg. Leszek Suski urodził się 31 grudnia 1957 r. w Krakowie. Służbę w straży pożarnej rozpoczął w 1982 r. W 1986 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest też absolwentem Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu SGSP związany ze szkolnictwem pożarniczym, w tym z pracą dydaktyczną w Katedrze Taktyki i Dowodzenia SGSP. Był także dowódcą zmianowym i p.o. dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Warszawie. Od 1997 r. pełnił służbę w Komendzie Głównej PSP, m.in. jako dyrektor Biura Szkolenia. W 2002 r. został oddelegowany do Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2005-2007 pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego PSP. St. bryg. Leszek Suski był również sejmowym ekspertem do spraw ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.

Za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa kraju uhonorowany medalami i odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi, w tym m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

red.

styczeń 2016

do góry