• Tłumacz języka migowego
Różności

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016,

21 Stycznia 2016

„W trosce o nasze bezpieczeństwo” Organizatorem konkursu jest komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

Tegoroczna edycja dotyczy kształtowania prawidłowych zachowań i właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem konsekwencji nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, ma także ukazać strażaków-ratowników w całym spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Jego zadaniem jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych i oddziałów integracyjnych. Uczestnicy nie mogą mieć ukończonych 18 lat. W konkursie uczestniczą także dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach i domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

Ważne informacje (kategorie konkursowe, terminy eliminacji, techniki), regulamin, tabelka do wydrukowania i wypełnienia (dane uczestnika) oraz wzór protokołu znajdują się na stronie www.straz.gov.pl/aktualnosci, w zakładce Konkursy organizowane przez KG PSP.

Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2016 r. na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach „Przeglądu Pożarniczego”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji we wrześniu nowego roku szkolnego.

styczeń 2016

do góry