• Tłumacz języka migowego
Różności

Generalskie nominacje

25 Maja 2015

Nominacje generalskie

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie 2 maja odbyła się uroczystość, podczas której prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty mianowania na stopnie generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Straży Granicznej.

Nominacje generalskie z rąk prezydenta RP otrzymali: mazowiecki komendant wojewódzki PSP Józef Galica, lubelski komendant wojewódzki PSP Tadeusz Milewski, dolnośląski komendant wojewódzki PSP Andrzej Szcześniak, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej Andrzej Pilaszkiewicz, komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG Andrzej Kamiński, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dariusz Łuczak oraz szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Pytel.

Podczas uroczystości prezydent podkreślił, że nominacje te mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Mówił także o konieczność mobilizowania wszystkich zasobów sił w kontekście napiętej sytuacji za wschodnimi granicami Polski. Na zakończenie dodał, że awanse te stanowią oczywiste potwierdzenie dotychczasowych zasług, ale są też zachętą do jeszcze większego wysiłku w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, szef BBN Stanisław Koziej, wicepremier, minister obrony Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz zastępcami nadbryg. Markiem Kowalskim, nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim i nadbryg. Gustawem Mikołajczykiem oraz kanclerz Klubu Generalskiego PSP nadbryg. w st. sp. Roman Kaźmierczak. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło oczywiście najbliższych nowo mianowanych generałów.

r.
fot. Bogdan Romanowski

Nadbryg. Józef Galica

Nadbryg. Józef Galica urodził się 18 marca 1965 r. w Zakopanem. W 1991 r. został absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i otrzymał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej SP w Zakopanem, gdzie był m.in. dowódcą JRG. W 1997 r. otrzymał nominację na stanowisko komendanta rejonowego SP w Nowym Targu. W 2000 r. został delegowany przez komendanta głównego PSP do prowadzenia działań gaśniczych na terenie Republiki Słowackiej w Słowackim Raju. W lipcu 2008 r. dowodził działaniami ratowniczymi po powodzi, która nawiedziła miasto Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Od 1 sierpnia 2008 r. zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Ukończył w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami dydaktyki bezpieczeństwa”. Od 21 stycznia 2015 r. na stanowisku mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP w Warszawie. Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.


Nadbryg. Tadeusz Milewski

Nadbryg. Tadeusz Milewski urodził się 26 stycznia 1955 r. we Włodawie na Lubelszczyźnie. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie (1980). Od września 1980 r. pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej SP w Bydgoszczy, początkowo na stanowisku inspektora, a następnie oficera. Od 1985 r. był komendantem rejonowym SP i PSP w Szubinie, komendantem powiatowym PSP w Żninie, a od 15 marca 1999 r. komendantem powiatowym w Nakle n. Notecią. W 1997 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W SGSP ukończył także studium podyplomowe w zakresie zarządzania w stanach zagrożeń (2000), a w 2011 r. wyższy kurs obronny w Akademii Obrony Narodowej. Od 23 lutego 2010 r. zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu. Z dniem 24 lutego 2011 r. został powołany na stanowisko lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Wielokrotnie kierował działaniami ratowniczo-gaśniczymi. W 2014 r. koordynował działania przeciwpowodziowe na terenie powiatu opolskiego, kraśnickiego i puławskiego. Organizował także przedsięwzięcia operacyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.: VII Międzynarodowe i XI Ogólnopolskie Manewry Ratownictwa Wysokościowego „Lubelskie 2011” oraz Międzywojewódzkie Ćwiczenia Ratownicze „Lubelskie 2013”. Odznaczony m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, złotym medalem „Za Długoletnią Służbę”, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.


Nadbryg. Andrzej Szcześniak

Nadbryg. Andrzej Szcześniak urodził się 15 marca 1955 r. w Łodzi. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie (1979 r.). W 1988 r. ukończył Podyplomowe Studium Profilaktyki Pożarowej w SGSP, a w 1994 r. studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1996 r. uzyskał w SGSP tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu WOSP pełnił służbę w Oleśnicy, następnie jako oficer specjalista w Komendzie Wojewódzkiej SP we Wrocławiu, naczelnik wydziału we wrocławskiej KW PSP oraz zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Od 23 lutego 2011 r. na stanowisku dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Kierował wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi na obszarze woj. dolnośląskiego, m.in. w grudniu 2014 r. podczas uszkodzenia gazociągu podwyższonego ciśnienia w Olszynie (pow. zgorzelecki). Pod jego kierownictwem opracowano koncepcję działań i zabezpieczenie operacyjno-logistyczne woj. dolnośląskiego na czas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W latach 2011-2013 nadzorował programy z wykorzystaniem funduszy europejskich „Bezpieczne Południe. Rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej” oraz „Bezpieczny Dolny Śląsk. Rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego - zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” realizowane przez KW PSP we Wrocławiu. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, złotym medalem „Za Długoletnią Służbę”, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

do góry