• Tłumacz języka migowego
Różności

GBA dla Trzęśniewa

10 Października 2019

OSP Trzęśniew w powiecie kolskim.

OSP Trzęśniew w powiecie kolskim (woj. wielkopolskie) otrzymała 14 września samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 Volvo. Jednostka ta niedawno świętowała 100-lecie swojego istnienia.

Uroczystość przekazania samochodu rozpoczęła się od złożenia meldunku wojewodzie wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika.

Zakup samochodu o całkowitej wartości 760 tys. zł współfinansowany został ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako dotacja zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” – 300 tys. zł, z budżetu gminy Kościelec – 215 tys. zł, z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia – 149 666 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2019 r.” – 95 334 zł.

Trzniew fot arch KP PSP

W uroczystości uczestniczyła m.in. delegacja komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

fot. arch. KP PSP w Kole

wrzesień 2019do góry