• Tłumacz języka migowego
Różności

W rocznicę wojny

10 Października 2019

Konferencja naukowa połączona z otwarciem wystawy pod tytułem „Na straży granic, mienia i honoru. Udział strażaków w wojnie obronnej 1939 r.” zorganizowana 6 września w Centralnym Muzeum Pożarnictwa upamiętniła 80. rocznicę wybuchu światowego kataklizmu.

Sesja pierwsza miała charakter wykładowy, a przy tym bardzo wymowny. Dh Michał Malisz, prezes OSP w Suchej Górze, wygłosił referat pt. „Strażacy i żołnierze – dwie służby jeden cel”. W plastyczny sposób przedstawił zakres przygotowań przedwojennych straży pożarnych do wojny obronnej 1939 r., gdy zadania obrony przed pożarami stały się częścią obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, którą oparto głównie na potencjale straży pożarnych. Znaczna część strażaków została zmobilizowana i tragiczne dni września 1939 r. spędziła z bronią w ręku. Michał Figzał ze stowarzyszenia historycznego Reduta Częstochowa wygłosił referat pt. „Wrześniowy szlak OSP Częstochowa”, będący dokumentalnym wrześniowych, doświadczeń wielu polskich straży pożarnych – konieczność ewakuacji, gaszenie pożarów w mijanych miastach, kradzież sprzętu (samochodów) przez Rosjan i Niemców.

Sesja druga była poświęcona wystawie okolicznościowej. St. bryg. Janusz Gancarczyk, dyrektor CMP w Mysłowicach, wraz z prezydentem Mysłowic Dariuszem Wójtowiczem oraz z wicewojewodą śląskim Robertem Magdziarzem uroczyście otworzyli wystawę plenerową „Na straży granic, mienia i honoru. Udział strażaków w wojnie obronnej 1939 r.”. Większość zaprezentowanych na niej fotografii ma unikatowy charakter i nigdy nie była publikowana. Szczegóły wystawienniczych plansz zaprezentował i omówił Dariusz Falecki, naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego CMP. Pierwsza część wystawy omawia przygotowania straży pożarnych do wojny, tj. zadania z zakresu obrony przeciwlotniczej i przeciwchemicznej. Po nich następuje udział strażaków w obronie Warszawy, Skierniewic, Myślenic i Wielunia. Nie zabrakło informacji o strażackim ruchu oporu „Skała” i drużynach żeńskich w strażach pożarnych.

Miłym i wzruszającym uzupełnieniem sesji naukowych były występy artystyczne uczniów szkół średnich, które mają w ofercie edukacyjnej klasy mundurowe: II Liceum Ogólnokształcące z Mysłowic, II Liceum Ogólnokształcące z Chorzowa oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Uczniowie zaprezentowali repertuar o tematyce wojennej, m.in. pieśni patriotyczne i wiersze polskich poetów doby wojennej, między innymi Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uroczystości zakończył efektowny pokaz musztry, po którym goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

PR 

fot. arch CMP

wrzesień 2019

do góry