• Tłumacz języka migowego
Różności

Spotkania z druhami

10 Października 2019

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski spotkali się ze strażakami województwa podlaskiego.

Głównym tematem obrad była zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej, nakładającej nowe zadania na ochotnicze straże pożarne. Co ważne, w ślad za nimi idą środki finansowe na ich realizację. Pieniądze z dofinansowania pozwolą na przykład na realizację zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Spotkanie z druhami Siemiatycze

Spotkania odbyły się 20 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku, a także 21 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Suwałkach. Prezesi ochotniczych straży pożarnych obecni na spotkaniach otrzymali informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach. W pierwszej turze składania wniosków kwota dofinansowania na jednostkę ochotniczej straży pożarnej wyniosła 5 tys. zł. Łącznie 513 jednostek OSP w województwie podlaskim otrzyma kwotę prawie 3,5 mln. zł.

Spotkanie z druhami Suwaki

fot. arch. KW PSP Białystok, arch. KP PSP w Suwałkach, arch. KP PSP w Siemiatyczach

wrzesień 2019

do góry