• Tłumacz języka migowego
Różności

Dowodzimy

1 Września 2015

Polska po raz trzeci w historii objęła 1 lipca roczne przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Organizacja ta, skupiająca 11 państw (Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Polskę, Rosję, Szwecję, Islandię, Norwegię) oraz Unię Europejską, jest najważniejszym forum współpracy międzyrządowej w regionie Morza Bałtyckiego. Polska przewodniczyć będzie działaniom na rzecz realizacji trzech długoterminowych priorytetów Rady – zrównoważonego regionu dobrobytu, tożsamości regionalnej i bezpiecznego regionu.

Państwowa Straż Pożarna od lat aktywnie współpracująca w ramach RPMB, włączyła się w prace w zakresie bezpiecznego regionu. Działania PSP w nadchodzących 12 miesiącach skoncentrują się na analizie i usprawnieniu potencjału ratowniczego państw regionu, przeznaczonego do działań międzynarodowych. Planowana jest m.in. inwentaryzacja zasobów ratowniczych państw członkowskich, określenie ich braków szkoleniowo-sprzętowych, a także oszacowanie możliwości komplementarnego wykorzystania sił i środków we wspólnych działaniach ratowniczych.

Państwowa Straż Pożarna będzie gospodarzem m.in. warsztatów eksperckich i ćwiczeń ratowniczych, a także spotkania szefów wiodących instytucji ochrony ludności RPMB.

Adrian Bucałowski

do góry