• Tłumacz języka migowego
Różności

Dojrzały wiek

20 Grudnia 2015

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach obchodziło w listopadzie jubileusz 40-lecia. Uroczystość uświetnili obecnością m.in.: komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, wicewojewoda śląski Mirosław Szemla, były komendant główny PSP gen. brygadier Teofil Jankowski oraz komendanci wojewódzcy i miejscy PSP. Licznie zgromadzonych gości przywitał dyrektor CMP st. bryg. Włodzimierz Bareła.

W trakcie uroczystości pokazano prezentację multimedialną przybliżająca historię muzeum oraz film dokumentalny na temat funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Otwarto też wystawę „Wspólnie na ratunek. XX lat krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego”, prezentującą podmioty wchodzące w skład KSRG, zasady działania systemu, potencjał sprzętu i ludzi. Ważnym akcentem obchodów było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla pracowników muzeum, a także nominacji dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Z okazji jubileuszu Centralne Muzeum Pożarnictwa wydało album „Historia polskich firm pożarniczych od połowy XIX w. do współczesności”. Na 180 stronach przedstawiono 53 firmy historyczne i 32 współczesne. W albumie znaleźć można niemal 1000 zdjęć, większość niepublikowanych. To pierwsze tego typu wydawnictwo w Polsce.

Więcej w artykule "Marzenia się spełniają!"

Dariusz Falecki

fot. Monika Włosek

Grudzień 2015

do góry