• Tłumacz języka migowego
Różności

Ćwiczenia w klasztorze jasnogórskim

23 Maja 2016

Zabytkowe obiekty sakralne mimo coraz lepszych zabezpieczeń przeciwpożarowych wciąż padają ofiarą ognia. Jednym z ostatnich był kościół w Braniewie. Część jego zabytków została uratowana, część przepadła jednak nieodwracalnie. Po tym właśnie pożarze Komenda Miejska PSP w Częstochowie w porozumieniu z kierownictwem Klasztoru Jasnogórskiego zdecydowała o wspólnej organizacji ćwiczeń doskonalących. Ich celem było przygotowanie do przeciwdziałania zagrożeniom nie tylko w obiektach sakralnych i zabytkowych przyległych do wysokich murów obronnych klasztoru, ale i tych użyteczności publicznej, służącym każdego roku pielgrzymom z całego świata.

Ćwiczenia trwały trzy dni. Uczestniczyli w nich funkcjonariusze z częstochowskich JRG nr 1, 2 i 3, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, a także odpowiedzialne za bezpieczeństwo służby miejskie. W warunkach rzeczywistych sprawdzono założenia dotyczące czasu dojazdu sił i środków, zapoznano ćwiczących z warunkami budowlanymi poszczególnych obiektów klasztornych, sprawdzono działanie instalacji wodnych, w tym hydrantów zewnętrznych i podziemnych oraz możliwości dotarcia pojazdów ratowniczych do każdego obiektu potencjalnie zagrożonego ogniem. Testowi poddane zostały możliwości taktyczne pojazdów i sprzętu stanowiącego wyposażenie KM PSP i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w zakresie prowadzenia działań w poszczególnych obiektach Jasnej Góry, a także umiejętności postępowania wyznaczonych pracowników ochrony klasztoru w razie powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Jerzy Ostrowski

fot. autor

maj 2016

do góry