• Tłumacz języka migowego
Różności

CNBOP-PIB ma nową Radę

24 Lutego 2017

CNBOP-PIB ma nową Radę

Wiceminister Jarosław Zieliński powołał sześciu nowych członków Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB). W ustalaniu nowego składu rady wzięli także udział: komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski oraz bryg. dr inż. hab. Dariusz Wróblewski, dyrektor Centrum.

Rada Naukowa odpowiada za działalność Instytutu, rozwój jego kadry naukowej i kierunki prowadzonych badań. W jej skład wchodzi 12 osób - połowa to pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu wybierani w głosowaniu. Druga część to osoby powoływane przez szefa MSWiA, mające ekspercką wiedzę w zakresie działania CNBOP-PIB. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Wśród powołanych znaleźli się: płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski z Akademii Sztuki Wojennej, dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. nadzw. ILOT, który jest dyrektorem Instytutu Lotnictwa, mł. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski z Komendy Głównej PSP, st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka - prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz - komendant Szkoły Aspirantów w Poznaniu, a także mł. bryg. dr inż. Marek Marzec, pełniący obowiązki naczelnika w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP.

W skład nowo powołanej Rady Naukowej wejdą także pracownicy naukowi i badawczo-techniczni: dr inż. Dorota Riegert, dr inż. Jacek Roguski, mgr inż. Tomasz Sowa, mgr inż. Daniel Małozięć, mgr inż. Łukasz Pastuszka i mgr inż. Wojciech Klapsa.

red.
fot. archiwum MSWiA

luty 2017

do góry