• Tłumacz języka migowego
Różności

25 lat PSP: Profesjonalni, sprawni, pomocni

24 Lutego 2017

Logo Państwowej Straży Pożarnej

Ogłaszamy XIX edycję ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 r. Jego organizatorem jest komendant główny PSP - szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

Poprzez sztukę można promować wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Konkurs ma zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Tegoroczna edycja dotyczy jubileuszu powstania PSP. Ważne są więc przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą funkcjonariuszy PSP. Celem konkursu jest także ukazanie strażaków-ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Już tradycyjnie konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych i oddziałów integracyjnych. W konkursie mogą także uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach i domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp. Uczestnicy nie mogą mieć ukończonych 18 lat.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl/aktualności, w zakładce „Konkursy organizowane przez KG PSP”.

Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach „Przeglądu Pożarniczego”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego.

luty 2017 

do góry