• Tłumacz języka migowego
Różności

Współpraca z THW

24 Lutego 2017

Współpraca z THW

Albrecht Broemme - prezydent Federalnego Urzędu Służby Ratownictwa Technicznego Republiki Federalnej Niemiec (THW) oraz jego pełnomocnik na kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Saksonia-Anhalt Manfred Metzger złożyli w Polsce wizytę pod koniec stycznia.

Pierwszego dnia spotkał się z nimi komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski. Odbyła się również prezentacja modułu CBRNDET Mazowsze oraz zastępu ratownictwa chemicznego i technicznego z Komendy Miejskiej m.st. Warszawy (JRG 6 i JRG 10). Ponadto omówiono założenia do ćwiczeń PSP-THW, zaplanowanych na II kwartał 2017 r. Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów o inicjatywach w obszarze prewencji społecznej, o przygotowaniach do radzenia sobie z negatywnymi skutkami katastrof naturalnych bądź wywołanych działalnością człowieka. Poruszono też kwestię działań profilaktycznych przeciwdziałających chorobom zawodowym wśród ratowników.

red.
fot. archiwum KW PSP w Warszawie

luty 2017 

do góry