• Tłumacz języka migowego
Różności

Bezpieczniej na obozach

12 Lipca 2019

W Komendzie Głównej PSP podpisano aktualizację „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”.

Sygnatariuszami podpisanego 19 czerwca 2019 roku dokumentu są: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, komendant główny Policji, dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz przedstawiciele organizacji harcerskich i skautowych.

Podpisany dokument jest efektem pracy przedstawicieli służb oraz organizacji harcerskich i skautowych, która miała doprowadzić do stworzenia rozwiązań służących bezpieczeństwu dzieci i młodzieży wypoczywających na obozach. Zostały w nim uzgodnione zasady i procedury postępowania, które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i regulacjami wewnętrznymi poszczególnych sygnatariuszy protokołu. Obejmują one etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Aktualizacja dokumentu obejmuje przede wszystkim dopracowanie wytycznych w zakresie organizacji wędrownych obozów harcerskich, a w szczególności informowanie służb przez kierownictwo obozu o miejscu wyruszenia, trasie obozu oraz przedziałach czasowych wyznaczonej do przebycia trasy. Ma to na celu zwiększenie świadomości o miejscu przebywania dzieci i młodzieży, jak również skrócenie czasu dotarcia służb do obozu w razie wystąpienia zagrożenia.

KG PSP
fot. Tomasz Banaczkowski

czerwiec 2019

do góry