• Tłumacz języka migowego
Różności

Bezpieczniej na drogach

26 Października 2017

„Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” to projekt realizowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego wartość wynosi 200 mln zł, a będzie realizowany w latach 2017- 2022.

 Przedmiotem projektu są zakupy sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego, w tym pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem – takich jak samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, samochody specjalne i specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, samochody i sprzęt do organizacji oraz wsparcia działań na drogach, rozlokowane w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie całego kraju, stanowiące zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych.
Umowę podpisali Przemysław Gorgol – p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, w obecności Jarosława Zielińskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
– Jeżeli coś się zdarzy na drogach, wtedy zawsze pierwsza przy wypadkach komunikacyjnych, tak mówi statystyka i doświadczenie, jest straż pożarna. Straż pożarna musi mieć sprzęt, wyposażenie, narzędzia, instrumenty. I właśnie ten projekt będzie ją wyposażał w te instrumenty lepiej niż dotąd – powiedział podczas wystąpienia minister Zieliński. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia, a także środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki PSP.

TB  
fot. Tomasz Banaczkowski
październik 2017

do góry