• Tłumacz języka migowego
Różności

Zmiany kadrowe

26 Października 2017

St. bryg. Bogdan Łasica został powołany na stanowisko mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. Dotychczas pełnił funkcję jego zastępcy.

Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1984 r., jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Szkołę ukończył w 1989 r., w zakresie specjalności taktyczno-dowódczej. Wówczas rozpoczął służbę jako wykładowca w Katedrze Taktyki i Dowodzenia SGSP i odbył staż w Szkole Ratownictwa w Revinge w Szwecji. 
W latach 1994-1996 pełnił służbę w Wydziale Operacyjnym, kolejno: w ówczesnej Komendzie Rejonowej PSP w Warszawie i Komendzie Wojewódzkiej PSP województwa warszawskiego. Następnie przez 11 lat pełnił służbę w warszawskich jednostkach ratowniczo-gaśniczych – jako zastępca dowódcy JRG 4 i dowódca JRG 9, pełniąc jednocześnie nieetatową funkcję oficera operacyjnego miasta. W tym okresie dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi na terenie Warszawy i brał udział w organizowaniu i realizacji zabezpieczeń dużych wydarzeń, m.in. wizyt papież Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz Światowego Forum Ekonomicznego.
W lutym 2007 r. został powołany na zastępcę komendanta miejskiego PSP m.st. Warszawy, nadzorując do 2010 r. pion operacyjny, a następnie pion logistyki i prewencji. W tym okresie realizował wiele odpowiedzialnych zadań służbowych, związanych m.in. z działaniami przeciwpowodziowymi na obszarze m.st. Warszawy w 2010 r., zabezpieczeniem uroczystości żałobnych po katastrofie smoleńskiej, konferencji i spotkań w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, planowaniem i realizacją zabezpieczenia EURO 2012, Szczytu Klimatycznego COP 19, konferencji EBOR, a w ostatnim czasie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.
Obecnie pełni także funkcję dowódcy Mazowieckiej Brygady Odwodowej.

red.
październik 2017

do góry