• Tłumacz języka migowego
Różności

Bez dymu

1 Maja 2015

W serii wydawniczej „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki” Instytutu Techniki Budowlanej pojawiła się kolejna interesująca pozycja związana z prewencją pożarową.

„Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór” to syntetyczne ujęcie jednego z newralgicznych zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Autorzy publikacji – Wojciech Węgrzyński i Grzegorz Krajewski – omawiają w niej m.in. wymagania stawiane systemom wentylacji pożarowej, sposób doboru systemu do określonej przestrzeni w kontekście garaży, rodzaje wentylacji pożarowej. Znajdziemy w niej także analizy CFD rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w garażach oraz zagadnienia związane z odbiorem tych systemów. Książka ma przejrzystą formę, tekst uzupełniają tabele, wykresy i zdjęcia przedstawiające próby z gorącym dymem przeprowadzane w obiektach.

W. Węgrzyński, G. Krajewski, Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015.

EP

do góry