• Tłumacz języka migowego
Różności

Nie wiadomo o co chodzi…

1 Maja 2015

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wielu z nas z pewnością zna to powiedzenie. Jak znaleźć we własnym budżecie na realizację planów i spełnienie marzeń? Przed takim dylematem stajemy właściwie co dzień. Bywają jednak bardziej skomplikowane i trudniejsze – jak znaleźć dodatkowe środki na prawidłowe i sprawne zorganizowanie ochotniczej straży pożarnej? Pewnym rozwiązaniem może być uzyskanie dotacji. Tylko jak ją zdobyć?

Na to pytanie stara się odpowiadać Dariusz P. Kała w swojej książce pt. „Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych”. Autor charakteryzuje rodzaje dotacji przewidziane w polskim systemie prawnym i porządkuje informacje o nich. Szczególnie, że jest ich kilka. Dotacje przewidują bowiem ustawy o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego oraz o ochronie przeciwpożarowej. Ostatni akt prawny został w 2008 r. zmieniony w taki sposób, by wprowadzić uproszczone procedury udzielania na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Choć zamysł ustawodawcy był słuszny, przyczynił się jednak do niebezpiecznego rozumienia tych przepisów, o czym pisze autor: „Niektórzy jednak zapominają, że podstawową zasadą finansowania OSP jest stosowanie wydatków bezpośrednich poprzez odpowiednie planowanie budżetowe oraz odpowiednie wykonywanie budżetu gminnego z zachowaniem zasad organizacji zamówień publicznych oraz dbaniem o porządkowanie kwestii własności.”

Największą wartością praktyczną tej pozycji są wzory pism – uporządkowane według aktów prawnych, w których przewidziana jest dotacja i odnoszące się do każdego etapu jej udzielania. W obszarze dotacji na podstawie ustawy o finansach publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdziemy wzory pism od ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotację celową, przez ogłoszenie wyników tego konkursu umowę o realizację zadania, po sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Już same nazwy podpowiadają, że nie jest to zbyt przyjazna materia i przyda się przewodnik po niej. Będzie on szczególnie pomocny strażakom OSP i pracownikom samorządowym, którzy obsługują ochotnicze straże pożarne.

Dariusz P. Kała, Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych, wyd. I, Zielonka 2015

do góry