• Tłumacz języka migowego
Różności

Akademia Młodego Strażaka

20 Grudnia 2015

Każdy strażak doskonale wie, że nieodłączną częścią jego pracy jest zdobywanie nowych umiejętności, doświadczenia i poszerzanie horyzontów w zakresie ratownictwa. Najlepszą nauką jest zaś czynne uczestnictwo w wyjazdach i akcjach ratowniczych, lecz w przypadku ochotniczych straży pożarnych te możliwości są nieco ograniczone. Stosunkowo niewielka liczba wyjazdów OSP sprawia, że praktyczne zdobywanie umiejętności i doświadczenia, szczególnie przez młodych ochotników, jest ograniczone. Co prawda istnieje szeroki wachlarz szkoleń oferowany przez PSP, z których strażacy bardzo chętnie korzystają, ale bez utrwalania poznanych technik w zaciszu koszarów jednostki kursy mogą nie przynieść oczekiwanych efektów.

Problem ten postanowiła rozwiązać Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsocinie (woj. mazowieckie), należąca do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, organizując szkolenia skierowane do młodych strażaków. Pomysłodawcą Akademii Młodego Strażaka jest st. kpt. Rafał Podlasiński, dowódca sekcji w JRG 15 w Warszawie, członek specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej i ratownik OSP w Gąsocinie.

Akademia opiera się na teoretycznych i praktycznych zajęciach, odbywających się trzy-cztery razy w miesiącu, które mają na celu uświadomienie i wykształcenie w młodych ludziach zachowań niezbędnych do skutecznej walki z zagrożeniami. Szkolenia początkowo skierowane były do najmłodszych ochotników, okazało się jednak, że cieszą się również powodzeniem wśród tych starszych i bardziej doświadczonych. Tematyka poruszana na zajęciach doskonale trafia w ich potrzeby.

Zajęcia teoretyczne w Akademii to nie tylko suche fakty, lecz także bardzo wiele prezentacji multimedialnych, zdjęć i filmów, które pokazują konkretne zdarzenia. Są one na bieżąco omawiane, a kursanci zadają pytania i dzielą się swoimi wątpliwościami dotyczącymi postępowania w czasie akcji. Elementem prawie każdego szkolenia jest przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy. Omawiane są m.in. pożary wewnętrzne i zewnętrzne, postępowanie w przypadku zagrożenia wybuchu acetylenu i LPG, elementy ratownictwa wysokościowego, zdarzenia drogowe i wiele innych równie ciekawych tematów.

Zajęcia praktyczne to zazwyczaj symulacje wybranych akcji. Jednym z ciekawszych ćwiczeń była symulacja pożaru wewnętrznego, w trakcie którego strażacy w pełnym umundurowaniu przeszukiwali pomieszczenia i ratowali poszkodowanych. Ćwiczyli też podawanie prądów wody o odpowiednim kącie i stopniu rozproszenia. Zajęcia praktyczne często są nagrywane, aby później, podczas kolejnych wykładów teoretycznych omówić postępowanie strażaków, wychwycić błędy, które popełnili, a także elementy, które wykonali bezbłędnie, co pozwala na zmaksymalizowanie efektywności szkoleń.

Akademia Młodego Strażaka jest świetną alternatywą dla OSP, które chcą doszkalać swoich ochotników. Nie trzeba zbyt wiele. Wystarczy osoba, która wie troszkę więcej i chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Anna Napiórkowska

fot. Rafał Podlasiński

Grudzień 2015

do góry