• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Say it in English!

1 Grudnia 2017

Po blisko 20 latach od czasu ukazania się na polskim rynku wydawniczym pierwszego Angielsko-polskiego i polsko-angielskiego słownika pożarniczego autorstwa Krzysztofa Biskupa została wydana jego ulepszona i znacznie rozszerzona wersja: Angielsko-polski, polsko-angielski słownik ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Tym razem opracowany przez duet autorski: Krzysztofa Biskupa i Roberta Klonowskiego.

Say it in English!Na czym polega wyjątkowość tego wydawnictwa? Jest to pierwszy na polskim rynku słownik, który w sposób kompleksowy obejmuje terminologię z tytułowego zakresu. Nie jest to jednak tylko słownik branżowy. Bogate doświadczenie zawodowe autorów, a także ich bliska współpraca z ekspertami z tych dziedzin oraz specjalistami z zakresu językoznawstwa zaowocowała wszechstronnym podejściem do opracowywanych haseł - od strony fonetyki, frazeologii, gramatyki, semantyki oraz pragmatyki użytkowania.

Głównym celem przyświecającym autorom w pracy nad słownikiem było uczynienie z niego praktycznego narzędzia umożliwiającego efektywną komunikację międzyjęzykową, zarówno w sferze języka pisanego, jak i mówionego. Specjalne ułatwienie przewidziano dla osób znających język angielski w stopniu podstawowym - to właśnie z myślą o nich została wprowadzona fonetycznie uproszczona wymowa wyrazu. Kolejnym wyróżniającym Słownik akcentem jest jego międzynarodowy charakter. W trakcie opracowywania haseł autorzy prowadzili szerokie konsultacje z partnerami zagranicznymi - przedstawicielami służb i organizacji ratowniczych z USA i Wielkiej Brytanii. Umożliwiło to także wprowadzenie w poszczególnych hasłach rozróżnienia pomiędzy angielszczyzną brytyjską i amerykańską.

Kolejnym novum jest dodanie tłumaczeń nazw zagranicznych instytucji i organizacji związanych z ratownictwem, ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym (szczególnie funkcjonujących w ramach UE, ONZ oraz NATO), a także zgromadzenie angielskich tłumaczeń nazw polskich instytucji z tego obszaru. Wszystko to czyni niniejszą publikację wyjątkową pozycją wydawniczą. Warto również zaznaczyć, że objętość Słownika obejmuje ok. 20 000 haseł (w obu częściach). Słownik dostępny jest w sprzedaży wysyłkowej, a jego cena wynosi 46 zł.

Krzysztof Biskup, Robert Klonowski, Angielsko-polski, polsko-angielski słownik ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, DANMAR, Warszawa 2017.

listopad 2017

 

do góry