• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Niezbędnik ratownika medycznego

24 Sierpnia 2017

Rola ratownika medycznego w ostatnich latach wyraźnie rośnie. Obecne zmiany prawne regulujące obszar pracy ratowników medycznych jeszcze bardziej podnoszą rangę tego zawodu. Kierunek ten jest zgodny z funkcjonującym w wielu krajach modelem ratownictwa przedszpitalnego.

Autorzy książki w jasny, usystematyzowany sposób przybliżają czytelnikom aktualne zalecenia dotyczące najistotniejszych elementów postępowania ratowniczego w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia w następstwie urazów. W książce omówiono wszystko, co powinien wiedzieć ratownik na miejscu zdarzenia, w tym także sytuacje szczególne dotyczące specyficznych poszkodowanych (osób w podeszłym wieku, małych dzieci, kobiet w ciąży). Przedstawione procedury ratownicze obejmują wszystkie działania na miejscu wypadku czy zdarzenia masowego, których podjęcie jest niezbędne dla ratowania życia poszkodowanych do czasu przybycia służb medycznych, a więc zapewniających ciągłość postępowania od samego początku akcji ratowniczej aż do uzyskania specjalistycznej pomocy przedszpitalnej. Ciekawa treść, praktyczne schematy postępowania, tabele, pytania i odpowiedzi ułatwiają przyswojenie informacji. Książka ze względu na skondensowane opisy, liczne fotografie oraz algorytmy może się stać ważnym podręcznikiem dla studentów kierunku ratownictwo medyczne.

Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki, „Złote minuty w obrażeniach ciała”, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

sierpień 2017

Niezbędnik ratownika medycznego

do góry