• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Eko-logicznie i eko-logistycznie

13 Lipca 2022

Izabella Grabowska-Lepczak, Barbara Szykuła-Piec (red. nauk.), Еkologistyka. Teoria i praktyka zarządzania składowiskami odpadów, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2021„Niniejsze opracowanie jest wynikiem prac ekspertów skupionych wokół zagadnień z obszaru zarządzania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, zagrożeń bezpośrednio lub potencjalnie związanych z długotrwałym ich składowaniem oraz ekologii. Projekt, w ramach którego podejmowane były prace, pt. „Ekologistyka - usprawnianie zarządzania składowiskami odpadów w obwodzie lwowskim”, finansowany przez MSZ, należy do programu polskiej pomocy rozwojowej.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry (decydentów, reprezentantów służb, studentów oraz kadetów) odpowiedzialnej za ekologistykę związaną ze składowaniem odpadów, ale i podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających ze złego gospodarowania odpadami. Jednocześnie możliwe stało się wsparcie takich procesów planowania oraz zarządzania, które - w sposób sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi - uwzględnią zarówno potrzeby społeczne i środowiskowe”.

ze wstępu

 

Izabella Grabowska-Lepczak, Barbara Szykuła-Piec (red. nauk.), Еkologistyka. Teoria i praktyka zarządzania składowiskami odpadów, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2021

do góry