• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Dochodzenia popożarowe

7 Marca 2019

W 2019 r. nakładem Biura Ekspertyz Pożarniczych Łukasz Patera ukazała się książka pt. „Vademecum biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa” autorstwa Tomasza Sawickiego.

Publikacja ta jest nowatorskim na polskim rynku wydawniczym opracowaniem, prezentującym w sposób skonkretyzowany i obrazowy bogaty zbiór informacji o charakterze praktycznym, pomocnych przy sporządzaniu opinii w sprawach o ustalenie przyczyn pożarów.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym z nich omówione zostały zagadnienia związane ze specyfiką spalania materiałów o różnym stanie skupienia. W drugim rozdziale omówiono właściwości palne ciał stałych, cieczy i gazów. W trzecim przedstawiono charakterystykę różnych źródeł ciepła powodujących pożary lub wybuchy. W czwartym rozdziale omówiono procesy wybuchu chemicznego, a w piątym różne zjawiska towarzyszące pożarom. W rozdziale szóstym przeanalizowano sposób badania pogorzeliska z udziałem biegłego, a w ostatnim, siódmym, przedstawiono definicje nazw i terminów wybranych obiektów i przedmiotów oględzin (…).    

Praca zawiera również 112 tabel z wynikami badań naukowych oraz 38 schematów i zdjęć. W poszczególnych rozdziałach książki istotne informacje zostały wyróżnione w ramkach.

Książka stanowi bogate kompendium wiedzy przydatne każdemu biegłemu sądowemu z dziedziny pożarnictwa, a także innym osobom, które z racji wykonywanego zawodu uczestniczą w procesie ustalania przyczyn pożarów. [ze wstępu do książki].

Dochodzenia popożarowe

TS

luty 2019

do góry