• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Bezpieczny dach nad głową

5 Lutego 2019

Wielość źródeł informacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Wobec tego Stowarzyszenie DAFA w ramach Grupy Merytorycznej PPOŻ. opracowało praktyczne wytyczne określających jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Niniejsza publikacja jest autorskim opracowaniem zespołu specjalistów, wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia. Intencją autorów było, by wytyczne te stanowiły merytoryczne wsparcie dla wykonawców, architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców, a także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane.

„Bezpieczeństwo pożarowe dachów” to profesjonalne spojrzenie na ważną problematykę pod kątem różnych rozwiązań oraz doświadczeń uczestników procesu budowlanego. Niepowtarzalność poradnika polega na przedstawieniu w nim zarówno teorii, jak i praktyki. Zaprezentowana wiedza praktyczna ogniskuje się wokół projektowania w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków. Poradnik zawiera również zestawienie rozwiązań w zakresie konstrukcji dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.

Prezentowana publikacja to wyraźny krok w kierunku świadomego projektowania - nawet pozornie drobne odstępstwa od zalecanych układów mogą zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych. Omawiane opracowanie to przydatny katalog prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony ppoż. - ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

Stowarzyszenie DAFA

Bezpieczny dach nad głową

do góry