• Tłumacz języka migowego
WWW@pożarnictwo Anna Sobótka

Zatrzymać suszę

16 Sierpnia 2022

www.stopsuszy.plWoda od zawsze oznaczała życie. Dla człowieka, zwierząt, roślin, całej planety. Jeśli na jakimś terenie maleje jej ilość, dochodzi do klęski żywiołowej - suszy, która oznacza poważne problemy dla ludzi, środowiska i gospodarki. Więcej pisze na ten temat Ariadna Koniuch w tym numerze PP.

Niestety w ostatnim czasie doświadczamy tego zjawiska coraz częściej, nawet na terenach do tej pory rzadko nim dotykanych. Wobec tego nie tylko naukowcy, politycy, ale i ogół społeczeństwa powinien zadać sobie pytanie, jak można przeciwdziałać klęsce żywiołowej.

Strona www StopSuszy.pl dostarcza cenną wiedzę o tym zjawisku, a przede wszystkim pokazuje, jak można przeciwdziałać jego skutkom. Powstała, by popularyzować rozwiązania wypracowane w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na stronie www znajdziemy oczywiście informacje o projekcie, jego celach i efektach - przede wszystkim opracowanym planie przeciwdziałania skutkom suszy. Szczególnie interesująca i przydatna może okazać się zakładka „Materiały edukacyjne”. Z poradników dowiemy się, jak oszczędzać wodę w rolnictwie, na terenach leśnych, w domu jednorodzinnym, w ogrodzie, czym jest mała retencja, do czego przydaje się deszczówka, jak ważne są drzewa w mieście, a także na czym polega nie tylko estetyczny, ale i praktyczny urok kwietnych łąk. Nauczyciele w zakładce przygotowanej specjalnie dla nich znajdą scenariusze i karty pracy dla klas I-III oraz IV-VIII szkoły podstawowej. Nie zabrakło również innych form przekazu - filmów, infografik, plakatów i ulotek.

Chcąc dowiedzieć się, co w trawie piszczy, zajrzyjmy do zakładki „Aktualności”. Nie przegapimy żadnego ważnego wydarzenia ani najnowszych informacji dotyczących przeciwdziałania suszy. Dzięki temu będziemy mogli pogłębiać wiedzę, która stanie się podstawą do podejmowania działań praktycznych - realnego powiedzenia „Stop suszy” w naszym otoczeniu.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry