• Tłumacz języka migowego
WWW@pożarnictwo Emilia Klim

Klub Generalski w sieci

10 Listopada 2021

Prawie 20 lat temu dzięki inicjatywie kilku strażackich generałów założono klub osób wyróżnionych najwyższymi stopniami w PSP. Serwis poświęcony temu przedsięwzięciu znajdziemy pod adresem kgpsprp.pl. Zapoznamy się w nim z historią powstania klubu, jego władz, przeczytamy też o najciekawszych wydarzeniach związanych z działalnością organizacji, począwszy od 2002 r. aż do chwili obecnej.

Ciekawym elementem są życiorysy członków klubu, które poznamy, zagłębiając się w monografię dostępną na stronie. Z serwisu dowiemy się m.in., który z urzędujących prezydentów RP nadał stopnie generalskie poszczególnym komendantom głównym PSP oraz kiedy miało to miejsce.

Klub generałów Państwowej Straży Pożarnej współpracuje z innymi klubami i stowarzyszeniami generalskimi, m.in. Policji, Straży Granicznej czy Wojska Polskiego. Ciekawostką jest fakt, że prezes-dziekan klubu jest również członkiem Konwentu Dziekanów Klubów Generalskich Służb Mundurowych.

Zachęcamy do zapoznania się z serwisem!

Emilia Klim

Emilia Klim Emilia Klim
do góry