• Tłumacz języka migowego
Straż na znaczkach Maciej Sawoni

Radość prewentysty

28 Lipca 2017

Zapobiegaj pożarom - znaczkiKażdy specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej ucieszy się na widok oryginalnej serii znaczków wydanych w marcu 2017 r. w Belgii pod hasłem „Zapobiegaj pożarom”.

Zobaczyć można na nich: tryskacz pożarowy, gaśnicę, naziemny hydrant uliczny, automatyczną domową czujkę dymu z funkcją alarmu akustycznego oraz… młotek do bezpiecznego rozbijania szkła w otworach ewakuacyjnych w pojazdach komunikacji masowej.

Maciej Sawoni 
lipiec 2017

Maciej Sawoni Maciej Sawoni
do góry