• Tłumacz języka migowego
Straż na znaczkach Maciej Sawoni

Nasza generalicja

15 Września 2022

znaczki 20-lecie Klubu Generałów PSP RP4 stycznia 2002 r., w dziesiątą rocznicę powołania Państwowej Straży Pożarnej, odbyło się zebranie założycielskie Klubu Generalskiego PSP - skupiającego generałów pożarnictwa oraz nadbrygadierów i generałów brygadierów PSP w służbie czynnej i w stanie spoczynku. W kwietniu 2018 r. przekształcił się on w stowarzyszenie pod nazwą Klub Generałów Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.

25 czerwca 2022 r., z okazji dwudziestej rocznicy powstania Klubu, Poczta Polska wydała serię spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej oraz beznominałową kartę pocztową, a w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 stosowano stempel okolicznościowy.

Na środkowym znaczku widoczny jest symbol Klubu - zabytkowa mosiężna statuetka z XIX w. przedstawiająca oficera straży ogniowej, ofiarowana Klubowi przez nadbryg. Romana Kaźmierczaka.

Maciej Sawoni Maciej Sawoni
do góry