• Tłumacz języka migowego
Straż na znaczkach

Gaśniczy z Japonii

24 Marca 2016

Japonia wydała 21 września 2010 r. serię znaczków poświęconą 100-leciu rozwoju lotnictwa w tym kraju. Warto zwrócić uwagę na drugi znaczek od prawej, w dolnym rzędzie.

Przedstawiono na nim 4-silnikowy wodnosamolot gaśniczy US-2, zaprojektowany i produkowany przez japońskie zakłady Shin Maywa Industries Ltd dla potrzeb misji ratowniczych, gaśniczych, patrolowych, wojskowych itp. Samolot pobiera 15 ton wody po 20 sekundach ślizgu. Może wystartować z powierzchni morza na odcinku 280 m przy wysokości fal do 3 m.

Maciej Sawoni

marzec 2016

do góry