• Tłumacz języka migowego
Straż na znaczkach

Biz itfaiyeciyiz

21 Kwietnia 2016

Znaczki z Turcji

To po turecku Jesteśmy strażakami. Turcja do niedawna należała do maleńkiego grona państw świata, które w swojej pocztowej historii nie poświęciły straży pożarnej ani jednego waloru filatelistycznego.

Warto wiedzieć, że w XIX w. ochronę przeciwpożarową w tym kraju organizował na wzorach europejskich węgierski hrabia Odon von Szechenyi (1839-1922), założyciel straży pożarnej w Budapeszcie.

Od 26 czerwca 2015 r. Turcja może już poszczycić się serią znaczków poświęconych działalności rodzimych strażaków.

Maciej Sawoni

Kwiecień 2016

do góry