• Tłumacz języka migowego
Straż na znaczkach Maciej Sawoni

Drezdeńskie 150-lecie

5 Lutego 2019

Już od 1863 r. w Dreźnie działała ochotnicza straż pożarna. Szybki rozwój przemysłu i infrastruktury spowodował, że 1 lipca 1868 r. Rada Miasta powołała zawodową straż pożarną.

150 lat straży w Dreźnie - znaczek

Na jej komendanta mianowano Gustawa Ritza, wybitnego pożarnika, dotychczasowego dowódcę wspomnianej ochotniczej straży pożarnej. Z okazji 150-lecia pierwszej zawodowej pożarnej formacji pożarniczej 1 lipca 2018 r. wydano w Dreźnie znaczek personalizowany poświęcony temu wydarzeniu.

Maciej Sawoni
styczeń 2019

Maciej Sawoni Maciej Sawoni
do góry