• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Właściwości gaśnicze nowatorskiej mieszaniny ferrocen/surfynol 465 w roztworze wodnym

29 Lipca 2015

Właściwości gaśnicze nowatorskiej mieszaniny ferrocen/surfynol 465 w roztworze wodnym (Fire extinguishing properties of novel ferrocene/surfynol 465 dispersions), Y. Koshiba, K. Iida, H. Ohtani, „Fire Safety Journal” 72 (2015), s. 1-6.

Straż pożarna, jako profesjonalna służba państwowa, ma z założenia skutecznie gasić pożary i likwidować miejscowe zagrożenia. Czy jednak społeczeństwo w obliczu zagrożenia powinno liczyć jedynie na specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista - czym wcześniej podjęte zostaną działania mające na celu zwalczenie powstałego zagrożenia, tym lepiej.

Tutaj z pomocą przychodzą traktowane nieraz po macoszemu gaśnice. Nauka od dekad rozwija się w kierunku stosowania coraz bardziej efektywnych i tańszych środków gaśniczych, ale także bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego. Prezentowany artykuł opisuje nowatorskie zastosowanie mieszaniny ferrocenu/surfynolu 465 w roztworze wodnym.

Mechanizm gaśniczy ferrocenu związany jest z wychwytywaniem wolnych rodników obecnych w strefie spalania. Jeżeli jednak jego stężenie jest zbyt duże, obserwuje się spadek skuteczności gaśniczej. Dlatego do celów ochrony przeciwpożarowej, konieczna wydaje się optymalizacja zawartości ferrocenu w stosowanym środku gaśniczym.

Autorzy artykułu przeprowadzili badania, w których starali się znaleźć optymalny roztwór wodny ferrocenu (rozpuszczonego dzięki wykorzystaniu surfaktantów oraz mieszaniu ultradźwiękowym w temperaturze 50°C). Za pożar testowy przyjęto pożar powierzchniowy n-heptanu, wytwarzany w okrągłym naczyniu o średnicy 83 mm. Ponad tacą, w odległości 600 mm, znajdowała się dysza, z której podawano przygotowany środek gaśniczy z natężeniem przepływu 250 ml/min przez 45 s. Gaszenie rozpoczynało się po 20 s od przyłożenia źródła zapłonu do tacy z paliwem.

Okazuje się, że kluczowe znaczenie dla skuteczności gaśniczej ferrocenu ma zarówno jego stężenie, jak i średnica cząsteczki. Czy zatem jesteśmy świadkami kolejnego kroku milowego na drodze do bezpiecznych, czystych i tanich środków gaśniczych do powszechnego stosowania? Z pewnością oceni to historia oraz… Czytelnicy.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, mł. kpt. dr inż. Paweł Gromek i mł. kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

do góry