• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Badanie zdolności absorpcyjnych tkanin używanych do produkcji ubrań specjalnych strażaków w zakresie światła widzialnego i podczerwieni

1 Maja 2015

Badanie zdolności absorpcyjnych tkanin używanych do produkcji ubrań specjalnych strażaków w zakresie światła widzialnego i podczerwieni (Study on visible and IR radiative properties of personal protective clothings for firefighting) A. Collin, A. Marchand, A. Kadi, Z. Acem, P. Boulet, J. Pageaux, S. Pinson, M. Lepelletier, Y. Van Waelfelghem, F. Magnolini, H. Charette, Fire Safety Journal 71 (2015), s. 9-19.

NFPA odnotowało w 2011 r. ponad 70 tys. wypadków strażaków, które miały miejsce w trakcie wykonywania przez nich zadań służbowych. Ponad 40% wiązało się z poparzeniami. Mimo to można przyjąć, że nigdy wcześniej w historii strażacy nie byli chronieni przed promieniowaniem cieplnym tak skutecznie jak dziś, dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych oraz tkanin. Niskie współczynniki przenikania ciepła zastosowanych tworzyw powodują jednak pogorszenie warunków chłodzenia ciała strażaka. Ciepło nie jest skutecznie odprowadzane na zewnątrz. Temperatura pod ubraniem specjalnym przy znacznym wysiłku fizycznym niekiedy przekracza nawet 50°C, co w pewnych warunkach może nawet doprowadzić do zawału mięśnia sercowego.

Zagadnienia związane z izolacją termiczną zapewnianą przez środki ochrony indywidualnej strażaków została przeanalizowana na podstawie różnych konstrukcji (powłok) ubrań specjalnych (zwykle tworzywo sztuczne, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna).

Przewodność cieplna oraz pojemność cieplna to tylko dwa z parametrów fizycznych stosowanych materiałów. Mają one niebagatelne znaczenie choćby dla podjętych na świecie prób modelowania temperatury ciała strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Autorzy artykułu określili także parametry związane z przekazywaniem ciepła poprzez promieniowanie poszczególnych rodzajów warstw najczęściej spotykanych ubrań specjalnych, tj. przepuszczalność właściwa promieniowania, współczynnik odbicia oraz współczynnik absorbcji. Wykazali także, że ten ostatni parametr jest zmienny - zależny od temperatury źródła promieniowania, dowodząc tym samym, że przyjęcie stałej emisyjności materiału na potrzeby modelowania komputerowego jest błędne.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, mł. kpt. dr inż. Paweł Gromek i mł. kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

do góry