• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Rola modelowania strukturalnego w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

28 Czerwca 2016

(Role of modelling in structural fire engineering design), A. Law, Fire Safety Journal 80 (2016), s. 89-94.

W artykule zwrócono uwagę na to, w jaki sposób techniki modelowania wpłynęły na inżynierów praktyków. Autor zbadał, w jaki sposób nabyte doświadczenia inżynierskie mogą zmienić ogólne podejście do prezentowanych zagadnień technicznych w całej branży poprzez ich zgromadzenie i zaprezentowanie w formie poradnika.

Inżynierowie konstruktorzy mogą dziś budować wiedzę o uwarunkowaniach pożarowych głównie na przykładzie realnych zdarzeń. Nie ma ich jednak zbyt wiele, a to odbija się negatywnie na poziomie wiedzy, która teoretycznie powinna służyć projektowaniu konstrukcji jak najbardziej odpornych na warunki pożarowe. Pojawia się w tym miejscu pewna luka, którą mogą uzupełnić rozwiązania modelowe.

Modele determinowane uwarunkowaniami pożarowymi można wykorzystywać jako narzędzia wspierające proces projektowania konstrukcji budowlanych. Są one szczególnie cenne w sytuacjach, gdy nie można się posiłkować realnymi danymi. Odpowiednie dobieranie zestawów zmiennych zależnych i niezależnych może tworzyć ciekawe symulacje rzeczywistości pożarowej, której realne parametry są po prostu niedostępne. Modele mogą także posłużyć do opracowania poradników, wytycznych i instrukcji. Autor wymienia ich trzy zasadnicze kategorie: 1) wskazówki dotyczące przechodzenia testów odporności ogniowej, 2) zezwolenie na pomijanie wybranych kwestii ochrony przeciwpożarowej, 3) zbiór informacji na temat głównych właściwości materiałów i sposobów ich modelowania.

Praktyków powinien zainteresować przykład projektowania struktury konstrukcyjnej, w którym dokonano optymalizacji projektowej z uwagi na stosowane wartości odporności ogniowej elementów strukturalnych (90 min i 120 min).

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

czerwiec 2016

do góry