• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Perspektywy. Pożary i wybuchy

1 Grudnia 2017

Perspectives. Fires and explosions), T. Skjold, C. Souprayen, S. Dorofeev, Progress in Energy and Combustion Science (2017), s. 1-2

Zdarzenia niepożądane, jakimi są pożary i wybuchy, prowadzą do powstawania strat - zarówno w postaci uszczerbku na zdrowiu, czy wręcz utraty życia, jak i niejednokrotnie znaczących strat finansowych. Aby zobrazować opisywane zagrożenie, przytoczmy kilka przykładów zdarzeń historycznych, jak choćby niedawny pożar budynku mieszkalnego w Wielkiej Brytanii (2017, około 80 ofiar) czy poważne katastrofy przemysłowe w Flixborough (1974, 28 ofiar), Piper Alpha (1988, 167 ofiar) i Deepwater Horizon (2010, 11 ofiar). Autorzy artykułu dowodzą konieczności znajomości określonych modeli fizycznych zjawisk, aby właściwie ocenić zagrożenie wybuchem i dobrać techniczne, ale także organizacyjne środki ochrony. Do najważniejszych zjawisk zaliczono: przepływy gazów, szczególnie turbulentne, mechanizmy przekazywania ciepła (przewodzenie, konwencja, promieniowanie), przebieg zjawiska rozkładu termicznego i pirolizy materiałów palnych, zachowanie się konstrukcji w warunkach pożaru. W jaki sposób jednak budować i co najważniejsze, walidować modele fizyczne opisywanych zjawisk? Autorzy prowadzą rozważania na ten temat, wskazując ich znaczenie dla właściwego przygotowywania scenariuszy pożarowych. Co więcej, w wizjonerski sposób odnoszą się do perspektyw rozwoju nauki w tym zakresie, co czyni artykuł interesującym dla każdego inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

listopad 2017

do góry