• Tłumacz języka migowego
Kalejdoskop akcji Anna Klichowska

Pożar warsztatu w Drezdenku

13 Grudnia 2022

13 grudnia 2022 r. - pożar warsztatu w Drezdenku. Ogniem objęty był budynek o wymiarach 13 x 37 x 7 m. Wysoka temperatura panująca wewnątrz obiektu oraz eksplodujące zbiorniki ciśnieniowe uniemożliwiły działania w jego obronie. Dostępnych sił użyto do obrony przed pożarem budynków sąsiednich oraz znajdujących się w pobliżu zbiorników do instalacji LPG. Równolegle sprawdzono sąsiednie obiekty i teren, by stwierdzić, czy nie znajdują się tam ludzie, oraz organizowano zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych z rzeki Stara Noteć. Po półtorej godziny akcji prowadzonej siłami 18 jednostek pożar opanowano. Poparzony właściciel obiektu został przetransportowany do szpitala przez ZRM. Całkowitemu zniszczeniu uległ budynek objęty pożarem oraz jego wyposażenie. 

źródło: KP PSP w Strzelcach Krajeńskich

Anna Klichowska Anna Klichowska
do góry