• Tłumacz języka migowego
Różności

Życiodajny dar

24 Marca 2016

W siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża odbyła się uroczystość podsumowania X edycji programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie. Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Przystąpiło do niej 47 jednostek organizacyjnych PSP, w tym 26 JRG oraz 196 OSP. W sumie w 2015 r. oddało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa 3686 strażaków. Najaktywniejsze okazały się Komenda Powiatowa PSP w Nakle (woj. kujawsko-pomorskie), JRG PSP w Tomaszowie Lubelskim (woj. lubelskie), a wśród strażaków ochotników – OSP Zakrzów (woj. małopolskie).

W uroczystym spotkaniu podsumowującym tę edycję programu wzięli udział m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, zastępca komendanta głównego PSP bryg. Marek Jasiński, przedstawiciele ZG PCK, ZG ZOSP RP i Narodowego Centrum Krwi. Pilotażowa edycja programu trwała od października do grudnia 2006 r. W jej trakcie pozyskano 1300 l krwi. W latach 2010-2015 – 9344 strażaków oddało 42 l litrów krwi dla chorych i ofiar wypadków. 

Organizatorami programu są Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Państwowa Straż Pożarna.

Joanna Matusiak

fot. Karol Kierzkowski

marzec 2016

do góry