• Tłumacz języka migowego
Różności

Zmiany kadrowe

4 Października 2016

6 pw komoszynski prev

Mł. bryg. Tomasz Komoszyński, dotychczasowy p.o. pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji objął funkcję pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP. W 1999 r. ukończył Studium Dzienne Aspirantów w CS PSP w Częstochowie. Służbę rozpoczął jako dowódca zastępu w JRG w Iławie. Od 2002 r. pełnił służbę w KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim, zajmując stanowiska: dowódcy zastępu w JRG (2002-2003), samodzielne stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych (2003-2006), dowódcy JRG (2007-2008). W 2008 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w SGSP. W tym samym roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w SGSP oraz Zarządzania Kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

wrzesień 2016

do góry